(Tiếng Việt) Những lời này, con cái tuyệt đối không được mở miệng nói với cha mẹ: Dù là ai cũng cần phải nhớ!

0
30

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

BÌNH LUẬN