(Tiếng Việt) Người xưa nói tích đức, tích âm đức. Vậy thế nào là âm đức, dương đức?

0
192

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

BÌNH LUẬN