(Tiếng Việt) Chiến thắng Điện Biên Phủ và tài dùng người của Bác.

0
210

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

BÌNH LUẬN