(Tiếng Việt) Chỉ cần cho đi 7 thứ này, là chúng ta đã tránh được nghèo khó: Bạn đã cho đi được bao nhiêu thứ?

0
27

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

BÌNH LUẬN