diary

Tran-co-dien

(Tiếng Việt) 3 lần sỉ nhục sinh viên, giáo sư nhận về 3 trái...

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
Consol-105-30-23-cm

(Tiếng Việt) 8 trí tuệ quý hơn ‘gia tài bạc tỷ’ mà cha mẹ...

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
phu-dieu-180-75-cn

(Tiếng Việt) Lấy vợ thì dễ, giữ được vợ mới khó, có vợ là...

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
DEN-THACH-CAO

(Tiếng Việt) Trước khi kết hôn nên hỏi đối phương 10 câu này

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.