Bông trần

Bông trần dùng trang trí chân đèn chùm, quạt. Trang trí tâm các ô vuông hay mặt dựng hình bán nguyệt.
Thực hiện bởi Đệ nhất thạch cao Lê Mãi. Liên hệ: 0903884939

Showing all 22 results